ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศิริรัตน์    ไชยมานันท์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2