ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ธัญลักษณ์    ชัยรัติเศรษฐกุล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2