ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    นิมคมภักดิ์
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2