ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวี    แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2