ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เบญจมาศ    แก้ววิศิษฎ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)