ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัลลภ    ตลับทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4