ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อำนวย    ปาระมะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลวง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4