ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปนัศา    ยั่วยวน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านร่องแช่
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4