ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปทุมวัน    นุภาพ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4