ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธจักร    เขียวอ้าย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4