ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิรันดร    สุขสุวานนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนวัดบ้านหว้า
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1