ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ทิพวรรรณ    บัวรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กบินทร์วิทยา
สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)