ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว แสงจันทร์    เผ่าพิทักษ์มุณี
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วชิรป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)