ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระยุทธ์    ชัยเมืองชื่น
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสองพี่น้อง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4