ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษมสุข    สังข์อุ่น
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)