ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติศักดิ์    โปณะทอง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)