ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุมน    ถาเตรียม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2