ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กาญจนา    เดชสม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาขยาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)