ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกริกฤทธิ์    สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบอน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3