ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปราการ    เหมยเมืองแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลแม่สรวย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2