ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รชานนท์    เส็นหมาน
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสำโรง
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1