ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญญารัตน์    สุวรรณ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าเขว้า
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 2