ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนก    สายเนียม
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปิยะบุตร์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)