ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง แก่นจันทร์    บุบผาชื่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4