ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศิริโชค    พิพัฒน์เสฐียรกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4