ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วาสนา    มาไชย
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาน้อย
สังกัด
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)