ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ชนม์นิภา    สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองคูณ
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3