ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชนม์นิภา    สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองคูณ
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3