ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุกาญดา    ด่านวิรุทัย
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนายาง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2