ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ราตรี    มิ่งไชย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบัวทอง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3