ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนกอร    เผ่าพันธ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนทุ่งดอนชาด
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ