ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชดนัย    เลี่ยนแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองฆ้อง
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1