ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จำเนียร    ทาโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4