ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จำเนียร    ทาโน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4