ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จารวี    แจกธรรมคีรี
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฟักทอง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2