ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สายชม    ไชยศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสองพี่น้อง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4