ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โสภณพงษ์    สิงห์โตแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโจด
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3