ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เฉลียง    เนื้อไม้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแขม
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2