ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรนภา    ประยศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4