ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระ    สุวรรณเดช
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังจันทร์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)