ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิยม    วงค์คำสม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเมย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2