ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กตัญญ์ชนกญ์    วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทรายมูลวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)