ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทัศนีย์    สีส่วน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำเตย
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3