ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัทธนันท์    ทานะเวช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพนงามพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)