ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มนัส    เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขวาสะดืออิสาน
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3