ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อารยา    เหลาโสกเชือก
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1