ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพ็ญพิชชา    เสริมแฟง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลอุดรธานี
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 1