ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพ็ญจันทร์    แก้วยอดเขา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อำมาตย์พานิชนุกูล
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)