ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นภาภรณ์    เอี่ยมจีน
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคานหาม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1