ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิพัฒน์    อุทธิยา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เพียงหลวง 16
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4