ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พศวีร์    เนียมสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1