ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิระเชษฐ์    ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหัวช้างวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)